වෘත්තීය අධ්‍යාපනය

රැකියාවකට යන්න වෘත්තීය අධ්‍යාපනය කොතරම් වටිනවාද? ඔබට තෝරා ගන්න සුදුසු පාඨමාලාව තෝරා ගන්නේ කොහොමද ? ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු හොයන්න අපි උත්සහ කරනවා අද රෑ 9.30 ට සියත රූපවාහිනියෙන්. අපි එනවා ඔබේ ගෙදරට.

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )