කාලය ටික් ටික්

කාලය ටික් ටික්
(කුමරතුඟු මුනිදසුන් ගේ පැදි පෙළකින්)

ටික් ටික් ටික් ටික්
කළයුතු ටික ටික
නොමැළිව කළහොත්
සැප වෙයි සහතික

කල ටික ටික යයි
ටික් ටික් ටික් ටික්
ගිය කල නැවතත්
නොබලයි මේ දික්

එක එක මොහොතින්
ගත හොත් නිසි පල
ටික් ටික් ටික් ටික්
පැමිණෙයි සැප බල

කාලය මදකුත්
නොමකළ හැක දික්
නිකමට නොයවන්
ටික් ටික් ටික් ටික්

 

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w