ගණිත හැකියා වඩවන රහස් හත

1. කුස්සියේ වැඩට දරුවාගේ කාලය යොදවන්න.

කෑම මේසයෙන් චක්‍ර ඉගෙන ගන්න
බෙදන්න ඉගෙන ගන්න – ආප්ප ගණන
එක එක කෑම හදන්න ඕන දේවල්
කැමට ගන්න දේවල් වල තියෙන ග්‍රෑම් ගණන

 

 

2. වච්න සහ සංගීතය යොදා ගන්න

බරොක් සහ මොසාඩ් සංගීතය
සබ්ලිමිනල් හඬ පට
කතා කරන හඬ

 

 

3. පුළුවන් බව කියන්න

ගණිතයට දක්ෂ බව දනවන වචන

 

 

4. කෙටි සටහන් සහ වගු නිතර භාවිතා කරන්න

 

 

5. ගුරුවරුන් සමග සමීප ළඟ සබඳ කමක් ඇති කරගන්න

 

 

6. තරඟ කරන්න , දින වකවානු පිළියෙල කරන්න

 

 

7. හැම තැනම තියෙන ගණිතය හඳුනා ගන්න

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w